Logo Logo Logo Logo
  • slide-image

    Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom (PPPI)

    Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z NCBIR w programie ‘’Blue Gas”. Projekt realizowany będzie przy współpracy między firmą - CEMET Ltd., a uczelnią – Politechnika Gdańska. Celem projektu jest budowa i wdrożenie narzędzia otworowego, eliminującego przyczyny niekorzystnych zjawisk w słupie cementowym, według patentu brytyjskiego GB2482703 i zgłoszenia polskiego mgr inż. Jana Krzyśka wraz z przeprowadzeniem badań i analiz poświęconych jego optymalizacji.
  • Opis projektu

    Dobra Praktyka cementowania nakazuje usuwanie przyczyn powstawania zjawiska zamiast usuwania jego skutków. Dlatego też celem projektu jest stworzenie i wdrożenie narzędzia otworowego- protektora przeciw pęczniejącym iłom.

Ocena Laboratoryjna Prototypu Narzędzia Wiertniczego – Protektor

Testy prototypu narzędzia otworowego Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom w warunkach laboratoryjnych Jednym z ważniejszych etapów podczas projektowania narzędzia, były testy  prototypu narzędzia w skali 1:1 (protektora  ) na specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym stanowisku laboratoryjnym. Stanowisko to umożliwia testowanie skalowanych prototypów narzędzia otworowego pod względem wydajności cięcia spęczniałych minerałów ilastych. Eksperyment

Czytaj dalej


Fot.1 Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom w szybie wiertniczym przed zapuszczeniem do otworu

Wyniki testów protektora na otworze głębokim.

Dnia 25.07.2016 przeprowadzono testy narzędzia na otworze w województwie kujawsko-pomorskim. Celem badania była sprawdzenie efektywności zastosowania narzędzia PPPI w otworach głębokich. Głębokość na jaką zostało zapuszczone narzędzie wynosiła 1018m. Średnica zastosowanego protektora to 270mm. Konstrukcja otworu przed zapuszczeniem protektora przedstawiała się następująco: 0 – 8 m – kolumna wstępna –

Czytaj dalej


Badania Laboratoryjne Przepływu Cementu w Zniekształconej Przestrzeni Pierścieniowej

Zespół zaprojektował i zmontował stanowisko do badania przepływu cementu w zniekształconej przestrzeni pierścieniowej. Stanowisko miało na celu odzwierciedlenie wpływu niekorzystnych zjawisk w odwiercie na jakość zacementowania otworu wiertniczego (cement job). Stanowisko składa się z mieszalnika szybkoobrotowego do przygotowania płuczki, płynu buforującego oraz zaczynu cementowego. Stamtąd za pomocą pompy będącej częścią

Czytaj dalej