Logo Logo Logo Logo
  • slide-image

    Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom (PPPI)

    Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z NCBIR w programie ‘’Blue Gas”. Projekt realizowany będzie przy współpracy między firmą - CEMET Ltd., a uczelnią – Politechnika Gdańska. Celem projektu jest budowa i wdrożenie narzędzia otworowego, eliminującego przyczyny niekorzystnych zjawisk w słupie cementowym, według patentu brytyjskiego GB2482703 i zgłoszenia polskiego mgr inż. Jana Krzyśka wraz z przeprowadzeniem badań i analiz poświęconych jego optymalizacji.
  • Opis projektu

    Dobra Praktyka cementowania nakazuje usuwanie przyczyn powstawania zjawiska zamiast usuwania jego skutków. Dlatego też celem projektu jest stworzenie i wdrożenie narzędzia otworowego- protektora przeciw pęczniejącym iłom.

Stanowisko do badania wpływu warunków panujących w odwiercie na proces cementowania – koncepcja i symulacje.

Prowadzone są prace nad zaprojektowanie i zbudowaniem stanowiska odwzorowującego przestrzeń pierścieniową otworu wiertniczego. Na stanowisku przeprowadzane będą badania wpływu takich parametrów jak: przewężenia w odwiercie nierozdrobniony materiał skalny ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny wewnętrznej rury w czasie przemywania cementowania użycie turbulatora itp. na jakość i stopień związania cementu w otworze. Stanowisko

Czytaj dalej


Prace nad stanowiskiem badawczym nr 2

Część zespołu pracuje nad stanowiskiem przeznaczonym do badania negatywnych zjawisk powodujących słabe zacementowanie otworów. Stworzony został projekt koncepcyjny, przeprowadzono symulacje pozwalające określić wymagania wydajnościowe względem pompy przeznacoznej do przetłaczania cementu a także zebrana została literatura zawierająca parametry reologiczne cementów używanych w branży. Zespół weryfikuje zasoby sprzętu dostępone na Politechnice Gdańskiej

Czytaj dalej